Zateplení a fasáda

Vzhledem k vysokému růstu cen za energii se v dnešní době zateplují domy pomocí fasádního polystyrenu, který zvyšuje tepelný odpor zdí a udržuje tak v interiérech vhodnou teplotu. Díky zateplení nejen ušetříte za vytápění,ale zároveň zvýšíte hodnotu svého domu.

Postup při zateplování:

 • podklad musí být suchý, pevný a naprosto čistý.
 • nanesení penetračního nátěru zednickou štětkou. Penetrační nátěr spojuje podkladní a lepící vrstvu.
 • případná demontáž všech fasádních prvků (hromosvody, různé střešní svody a odvětrávací mřížky nebo světla a další podobné prvky).
 • montáž zakládacích soklových lišt. Ty osadíme kolem obvodu domu všude, kde budeme lepit izolant. 
 • lepení fasádního izolantu, který vždy lepíme od spodu nahoru od zakládacích lišt a to ve vodorovných řadách na vazbu (obdobně jako se staví z cihel).
 • ukotvení desek talířovými hmoždinkami, které zajistí stálý přítlak izolačních desek na lepící tmel.
 • na nároží, parapety, podhledy se používají rohové lišty ( hliníkové či PVC), které zajistí pevné spojení s další ochranou vrstvou a zároveň chrání všechny rohy před poškozením
 • přebroušení celé plochy do roviny 
 • tmelení plochy krycí stěrkovou hmotou asi 2 až 5 mm tlustou. Stěrku provádíme vždy směrem shora dolů. 
 • výztužná tkanina "perlinka" se vtlačuje do krycí stěrkové hmoty. Perlinka musí být z obou stran krytá stěrkovou hmotou ( ponořená). Na místech fasády, kde předpokládáme větší ohrožení tlaky, provádíme nátěr 2x.
 • nános penetrační vrstvy (podklad pro omítku) provádíme až po důkladném vyschnutí výztužné vrstvy
 • osazení klempířských prvků (parapety, oplechování,...) a odvětrávacích mřížek do fasády 
 • zatmelení prostorů kolem oken pružnými akrylátovými tmely
 • povrchová úprava omítkou. Ta tvoří nejen okrasnou vrstvu, ale především ochranu pláště fasády proti povětrnostním vlivům.

Druhy omítek:

 • Vápenné - nejjednodušší a v minulosti byly nejběžnější omítkou. Omítku můžeme mít hrubou, hladkou a stříkané v jedné nebo dvou vrstvách.
 • Cementové- pojivo z cementu. Omítka se provádí ve dvou vrstvách. Celková tloušťka max. 20 mm. Obsah cementu v omítce zvyšuje její pevnost. Díky tvrdosti se bohužel nehodí na fasády budov. 
 • Vápeno-cementová - má pojivo z vápna a cementu. Díky kombinaci je omítka zpracovatelnější a má vhodnou konzistenci i po vytvrzení. Existují tlusté, hladké a štukové omítky.
 • Štuková vápeno  -cementová - vhodná zejména na fasády obytných budov ( nanášíme 2 až 3 vrstvy).
 • Tenkovrstvá (makromolekulární) - tvoří konečnou úpravu povrchů fasád o tloušťce 1 až 5 mm.
 • Tepelněizolační - dodávají se jako již hotové směsi hydraulického pojiva, expandovaného perlitu (případně granulovaného polystyrenu) a dalších přísad.
 • Sanační - používají se při problémech s nadměrnou vlhkostí (kulturní památky, starší vlhké objekty,..)
Rodinné domy - technologie