Vnitřní instalace

Do vnitřních instalací řadíme: rozvody vody, kanalizaci, rozvody plynu, elektroinstalace a vytápění.
Rozvody jsou samozřejmě nedílnou součástí veškerých staveb a rozhodně by měly být dělány odborníky, Stavební zákon totiž klade nekompromisní nároky při jejich realizaci, která se většinou odchýlí od projektové dokumentace. Je to tím, že při výstavbě domu má již stavitel větší představu s přesným umístěním spotřebičů, vodních baterií, odpadů,....


Na co si dát pozor:

  • správný výběr materiálů a jejich nezbytná certifikace
  • pečlivé a úsporné provedení rozvodů
  • špatně dimenzované rozvody (špatná účinnost vytápění)
  • zakreslení (nafocení) vodovodu, rozvodů kanalizace, elektřiny i rozvod plynu - při budoucím vrtání do stěn tím zabráníte poškození rozvodů
  • při rozvodu elektřiny si přesně ujasnit rozmístění elektrospotřebičů, umístění svítidel, vypínačů a zásuvek (pozdější přemístění není komplikované)
  • podlahové topení - trubky a tvarovky od jednoho dodavatele, správná tloušťka vrstvy betonu, plastové materiály nenahrazovat napodobenami. Při špatném provedení je oprava nejdražší, jelikož oproti jiným rozvodům podlahové vytápění vedeme izolací, vrstvou betonu a poté podlahovou krytinou
  • u kanalizace dbáme na správnou polohu zaústění v základové desce
  • revize ( elektrifikace domu, rozvody plynu, hromosvodů či komínu) - nezbytné osvědčení revizním technikem, bez něhož stavbu nezkolaudujeme. I v průběhu budoucího bydlení jsou pravidelné revize nedílnou součástí. V případě nehody nám bez revize žádná pojišťovna neuhradí vzniklé škody
Rodinné domy - technologie