Střecha

"Střecha nad hlavou". Díky tomuto synonymu ani nemusíme zdůrazňovat, jak je stavba střechy podstatná. Nejen, že chrání celou stavbu, ale zároveň podtrhává celkový vzhled domu. Projekt i realizace se musí schodovat a zároveň zde není místo pro chyby. Při jejím špatném provedení je negativně ovliněna celá stavba. Je tedy velmi důležitý výběr tvaru střechy, střešní krytiny a hydroizolačního a zateplovacího systému. Nesmíme opomenout okapový systém, střešní okna či vývod na komín. To vše do sebe musí perfektně zapadat.Druhy střech:

 • sedlová - tvořena dvěma střešními plochami, které se na vrcholu setkají. Díky nejjednodušší a nejlevnější výstavbě je nejoblíbenější střechou u nás. Její další předností je možnost upravit sklon dle potřeby stavebníka. 
 • valbová - na všech stranách půdorysu šikmá. Její konstrukčnost je velmi složitá, na druhou stranu nám tento typ střechy ušetří nejvíce místa. Hodí se na domy ve tvaru L. 
 • pultová - na první pohled je stejná jako plochá. Díky jejímu zpracování se hodí na ekologické domy vzhledem  k možnému umístění slunečních kolektorů nebo lze na střeše vytvořit velkou prosklenou plochu a přirozeně prosvětlit a prohřívat celý dům
 • stanová - skládá se ze strešních rovin, které se sbíhají ve vrcholu. Mohou být různé varianty: jehlanovitá ( u čtvercových domů, nízká střecha), kuželovitá nebo věžovitá (mnohoúhelníková)
 • mansardová - podobná jako sedlová tvořena dvěmi střešními plochami, které se sestávají ze dvou dvojic střešních rovin nestejného sklonu. Je vhodná pro budování podkrovních staveb. Její možnou verzí je tzv. falešná mansardová střecha, což je sedlová střecha doplněná o mansardové obklady na svislých stěnách posledního podlaží. Obě mansardové střechy jsou v naší zemi oblíbené.

Každá střešní krytina má plno svých předností a je jen na nás, který materiál nám bude vyhovovat. Musíme se však dbát v potaz i druh domu, střechy a jak již bylo zmíněno, brát v potaz klimatické podmínky.

Druhy střešních krytin:

 • Krytiny z pálených tašek – z přírodního materiálu, vysoká odolnost vůči klimatickým vlivům, dlouhá životnost, stálobarevnost, výběr z mnoha modelů a tvarů
 • Krytiny z betonových tašek – vysoká životnost až přes 100 let, velká pevnost, odolnost vůči povětrnostním vlivům.
 • Vlákno cementové krytiny – pevnost, trvanlivost, lehkost, odolnost vůči povětrnostním vlivům a mechům, hladký nebo vlnitý design.
 • Plechové krytiny – lehkost, vypadají jako klasické tašky, dlouhá životnost, bezúdržbovost.
 • Asfaltové šindele – snadná a rychlá pokládka, dlouhá životnost, nízká cena, odolávají extrémním povětrnostním podmínkám, tlumí hluk při dešti a krupobití, lehké,výběr z mnoha barev a tvarů, nenáročná údržba, snadná a rychlá pokládka.
 • Plastové šindele – lehkost, odolnost vůči mechanickému poškození, odolnost vůči mechům a lišejníkům, vhodné při rekonstrukci starších chalup.

Pod krytinu se zpravidla používá pojistná hydroizolační vrstva. Ta se vkládá před pokládkou finálních hydroizolací. Další vrstvou a to velmi podstatnou je nadkrovní izolace střechy (zateplovací systém střechy), která chrání celou stavbu před pronikáním vody a zároveň plní tepelnou a zvukovou izolaci. Důležitá je především vrstva střechy označována někdy jako nadkrokevní izolace střechy.
Rodinné domy - technologie