Stavba základové desky

Základová deska je velmi důležitou součástí stavby a základem hrubé stavby, a proto je lepší si pozvat odborníky. Z finančních či jiných důvodů ji samozřejmě můžeme vyrobit i sami.
Postup při stavbě základové desky:

  • zaměření bodu nula: tento bod vyznačuje budoucí výšku podlahy. Měří se pomocí geodetu a výška vychází z projektové dokumentace
  • srovnání terénu: Terén musí být srovnaný pod bodem nula a po celém tvaru základové desky. Zároveň uděláme i skrývku ornice. 
  • zemní práce: pomocí bagru nebo jiné stavební mechanizace vyhloubíme základové pásy, popř. jámu pro sklep, jímku,..). Základové pásy jsou rýhy zalité betonem. Většinou se dělají pod nosnými a obvodovými stěnami. U umístění a velikosti pásů vycházíme z projektu,spodní stavby. Pod beton se dává štěrk a bednění pro přípojky (voda, kanalizace, plyn)
  • začištění základové desky: tato práce se vykonává ručně. Po začištění si připravíme zemnící pásek pro hromosvod a bednění pro všechny prostupy sítí 
  • betonování: nejprve se zalijí základové pásy betonem ( druh betonu dle projektu). Poté postavíme bednění (dřevěné, ztracené), které ohraničuje tvar celé základové desky.

    Posledním krokem je betonáž. Dle projektu vysypeme štěrkem, nainstalujeme rozvody a zalijeme betonem. Po lehkém ztuhnutí betonu můžeme použít rotační hladičky. Dosáhneme tím větší přesnosti.
  • dokončovací práce: povrch ošetříme postřikem proti rychlému vysychání a následnému popraskání, což ušetří práci s kropením hotové desky. Za cca 30 dní je deska vyzrálá a připravená. Poté pokládáme hydroizolační vrstvy a někdy i vrstvy proti propouštění radonu
Rodinné domy - technologie