Projektová dokumentace

Každá stavba nebo rekonstrukce je realizována na základě projektové dokumentace (stavební dokumentace)

Každá projektová dokumentace pro stavební povolení musí být v souladu s vyjádřením stavebního úřadu a jiných správních orgánů, někdy také sousedů. Zpracování projektové dokumentace může provést pouze autorizovaná osoba. Ceny projektové dokumentace se různí podle velikosti domu a výše předpokládané ceny za dům. Řádově vás to bude stát několik desítek tisíc. Například za kompletně vypracovanou dokumentaci na dům z předpokládanou cenou do 3 500 000,- Kč zaplatíte cca 70 000 - 80 000,- Kč.

Projektová dokumentace obsahuje:

  • Průvodní zpráva
  • Souhrnná technická zpráva
  • Technická zpráva – jednotlivých částí (stavební část, topení, plyn, zti, kanalizace, voda, elektro..)
  • Výkresová část stavební části ( situace, pohledy, řezy, půdorysy, detaily)
  • Projekty: topení, kanalizace, přípojek, zti – vody, plynu, kanalizace
  • Požárně bezpečnostní řešení stavby
  • Průkaz energetické náročnosti budovy

Projektant by měl během vypracování projektové dokumentace s vámi popř. s vaším stavitelem vše konzultovat.
Rodinné domy - technologie