Hrubá stavba

V České Republice neexistuje přesná definice hrubé stavby, a ani není přesně specifikováno, co všechno hrubá stavba zahrnuje.

Obecně se však dá říci, že součástí hrubé stavby jsou:

  • kompletní práce související s výstavbou základové desky
  • provedení svislých konstrukcí stěn a příček
  • zhotovení komínových těles
  • realizaci vodorovných konstrukcí stropů, překladů, průvlaků 
  • realizace střešní konstrukce včetně systémů odvodnění střechy - okapů

Pokud si necháte stavět pouze hrubou stavbu firmou, dejte si pozor při podpisu smlouvy na to, co všechno Vám firma dodá a postaví. Díky již zmíněné neexistující specifikaci hrubé stavby, si totiž každý prodejce může představit něco jiného. Většina stavebních firem však specifikuje hrubou stavbu jako základy se základovou deskou, nosné svislé a vodorovné konstrukce, krov s pojistnou hydroizolací a kontralatěmi.

Průběh a dobu výstavby ovlivňuje použitý materiál. Na dnešním trhu máme mnoho druhů stavebních materiálů a technik (viz. druhy domů), jak postavit hrubou stavbu. Nezbytné je u všech těchto materiálů dodržovat přesný technologický postup. To samozřejmě platí i u výstavby svépomocí.
Rodinné domy - technologie