Materiály ke stavbě domů

V dnešní době se na našem trhu objevuje mnoho alternativ pro stavby domů. Můžete si postavit dům sami nebo oslovit stavební firmu. Záleží na vašich možnostech a kritériích. V každém případě je velmi důležité zvolit si ten správný materiál na základní konstrukci. Dobrý základ je u rodinných domů to nejdůležitější. Počítejte s tím, že náklady na materiál hrubé stavby činí 7-15 % z celkové ceny domu.
My se zde budeme snažit popsat všechny dostupné materiály a zabývat se jejich výhodami i nevýhodami.

Ve fázi projektování vašeho rodinného domu se musíte rozhodnout jaký materiál bude použit na hrubou stavbu, konkrétně na nosné konstrukce. Při výběru stavebního materiálu musíte zohlednit řadu vlastností různých druhů a typů obvodových pláštů. Důležité je, aby vybraný materiál na svislé nosné stěny splňoval, po celou dobu své předpokládané životnosti, požadavky na stabilitu stavby, mechanickou odolnost, požární bezpečnost, pohlcování zvuku, tepelně izolační vlastnosti a v neposlední řadě požadavky na hygienu a ochranu zdraví.
Volba materiálu je také dána společenskými poměry a aktuálně módními a propagovanými názory stavitelů na výstavbu.

Druhy zdících materiálů:

Pálená cihla:

Základní hmotou tvořící cihlářské výrobky je cihelný střep. Různé zbarvení cihel je způsobeno různým obsahem oxidů železa bez vlivu na technické parametry.
Rozměry a váha cihelných bloků jsou optimalizovány tak, aby s cihlou mohl manipulovat jeden člověk. Základní rozměrový modul má výšku 250 mm (součet výšky cihly 238 mm a průměrné tloušťky ložné spáry 12mm) a váhu do 25 kg. Na našem trhu se nabízí mnoho druhů cihel: cihly pevné, děrované, nosné, broušené, obvodové, komínovky, příčkovky,atd. Již některé názvy vám napoví, že záleží na tom, kam jaký druh použijete. Některé z nich jsou nosné, jiné nenosné. Jelikož každý rodinný dům musí mít projekt, projednejte pečlivě správné použití s vaším projektantem. Cihly jsou nehořlavým materiálem, pevným, vysoce trvanlivým materiálem, nemění svůj objem a ekologicky nezávadné.

Plná cihla:

I přesto že je tento materiál osvědčený, pevný a trvanlivý, stává se pro stavbu základní konstrukce u domů minulostí. Jeho výhodami sice jsou akumulační a akustické vlastnosti, ale nesmíme opomenout jeho horší tepelně izolační vlastnosti. Díky nim musíme použít hrubou vrstvu tepelné izolace, čímž se nám stavba rodinného domu nejen časově protáhne, ale také prodraží. Také díky použití malty se stavba domu stává náročnější a nemusí být tak přesná. Tento druh cihly se používá při stavbě kominů a plotových zídek.

Zdivo z dutinových bloků typu THERM:

Díky technologii těchto cihel se oproti plným cihlám podařilo vylepšit tepelně izolační vlastnosti, dobře zvládá kolísání vlhkosti vzduchu, je lehčí a má dobré akustické vlastnosti. Cihla bývá vybavena perem a drážkou, což nám napomáhá nejen k přesnější práci, ale také šetří spojovací materiál. Musíme však dodržovat přesný technologický postup, což řadíme do nevýhod těchto cihel. Například máme speciální tvarovky k ostění oken, stopních nosníků, či rohů obvodové stěny. Při nedodržení přesného postupu jejich osazení nám vznikají tepelné mosty a jiné poruchy. S cihlami musíme opatrně zacházet, jsou totiž křehké a náchylné k praskání. Jak i u plných cihel je další nevýhodou výroba maltové směsi, i když jak již bylo zmíněno, její množství je podstatně nižší než u stavby z plných cihel. Cenově se stavba z těchto bloků řadí mezi ty dražší.

Broušené cihly:

Broušené cihly patří k nejoblíbenějším zdícím materiálům. Cihly do sebe výborně zapadají, díky čemuž se nám lépe,rychleji a přesněji staví. V žádném případě však nedozdíváme z úlomků cihel. Velkou předností těchto cihel je nižší spotřeba spojovacího materiálu až o 80%, s čímž se pojí nejen úspora času a práce, ale také délka vysychání celé stavby. Tento zdící materiál má i speciální formáty : překlady, rohovky, cihly koncové a cihly koncové poloviční, které obsahují speciální kapsu pro vložení izolantu. U tohoto druhu stavby nám nevznikají tepelné mosty, práce se však musí být přesná a kvalitní.

Pórobeton (plynosilikát):

Pórobeton jsou lehké porézní tvárnice z přírodních surovin: křemičitý písek (v šedé barvě nahrazen elektrárenským popílkem), cement, vápenec, voda a plyn (ten materiál vylehčuje a slouží jako přírozený tepelný izolant). S pórobetonem se pracuje přesně, rychle a snadno. Tvárnice jsou ve dvojím provedení: hladké nebo se systémem pero-drážka na bocích (sousedící tvárnice se pokládají vedle sebe i bez lepení). Jako spojovací materiál používáme tenkovrstvou maltu nebo moderní speciální tenkovrstvé tmely. Velkou výhodou pórobenu je skvělá opracovatelnost. Snadno se do nich vrtá a na řezání postačí obyčejná pila. Omítka se na tento materiál také dobře nanáší. Příznivá cena se také počítá mezi výhody. Z tohoto hlediska je pórobeton velmi dobrou volbou pro stavbu rodinného domu svépomocí. Nevýhodou pórobenu je pevnost v tlaku,což ovšem vůbec nevadí u rodinných domů. Nepoužíváme jej pouze u vyšších budov.
Mezi jeho slabiny se řadí špatné akustické vlastnosti, horší akumulace tepla a chladu, citlivější na vlhkost (nezbytná výborná hydroizolace) a vyšší difúzní odpor (omezený prostup vodních par). Také si dejte velký pozor na přesný technologický postup, jinak mohou vzniknout nechtěné trhlinky v omítce.

Betonové stěny do ztraceného bednění:

Ztracené bednění se skládá z dutých tvárnic. Ty se spojují na sucho na zámek a vylijí se betonovou směsí. Stěny jsou tedy bez spárů,velmi pevné a přesné. Mezi výhody dále patří trvanlivost, minimální násakovost, rychlost výstavby, relativně malá tloušťka zdi, vysoká nehořlavost a celková cena. Mezi nevýhody řadíme pracnost zdění i dokončovacích prací, vyšší difůzní odpor a spotřeba betonové směsi.

Tvárnice se vyrábí z různých materiálů: z betonu, pěnového polystyrenu nebo štěpkocementu (směs dřeva, cementu a mineralizačních látek). Každý materiál má své přednosti i nedostatky.
Betonové tvárnice se pyšní svou pevností, trvanlivostí,vysokou zátěžovostí, nehořlavostí, dobře chrání ocelovou výztuž a dobrou zvukovou izolací. Bohužel se nemohou chlubit jejich špatnou tepelnou izolací. Polystyrenové tvárnice mají výborné tepelně-izolační vlastnosti, horší je to však s propouštěním par.
Štěpkocementové bednění zaručuje tepelnou a zvukovou izolaci.

Použití:
  • nezateplené zdivo: nosné, podzemní a suterénní stěny, (sklepy, kolektory, jímky, atd.), oplocení, plotové podezdívky, opěrné stěny, svahová zatravňovací tvárnice
  • zídky, svahy (pohledová zrnitá struktura)
  • zateplené zdivo: běžné zdivo budov
  • možnost vložení výztuže: železobetonová konstrukce

Kombinací různých stavebních prvků může vzniknout technicky vychytaná stavba. Např. kombinací tvárnic ze štěpky s polystyrenovým zateplením vznikne nízkoenergetická stavba.

Vápenopískové cihly:

Vápenopísková cihla je vyrobena lisováním jemného křemičitého písku a mletého nehašeného vápna s vodou. Cihly mají dobré tepelně akumulační a zvukově izolační vlastnosti, vysokou pevnost a akumulační schopnost. Relativně malá tloušťka zdí, nízká nasákavost, přesné rozměry tvárnic a příznivá cena jsou jejich přednostmi. I když mají dobré tepelné akumulační izolační vlastnosti, horší je to z tepelně izolačními.Také vyšší difúzní odpor a větší pracnosti díky výrobě maltové směsi se řadí mezi nevýhody. Vápenopískové cihly jsou používány pro obvodové i vnitřní zdivo, nosné i výplňové dělící stěny. Kromě běžných rozměrů najdete v sortimentu vápenopískových cihel i různé tvarovky, věncovky, vyrovnávací cihly, apod. Cihly se vyrábí jak plné tak děrované, s bočními drážkami i v nenasákavé (mrazuvzdorné).

Monolitický beton a železobetonové panely:

S tímto materiálem se u výstavby rodinných domů setkáváme jen zřídka. Pokud ano, je to díky rychlosti výstavby a možnosti atypických tvarů stavby. Tento materiál se spíše používá u budov, kde chceme dosáhnout vysoké únosnosti a variability konstrukce. Jejich velkou výhodou je možnost vytvořit různé tvary a různé druhy stavebních otvorů. Mezi nevýhody řadíme vysokou cenu bednění, vysoký difúzní odpor, komplikované pozdější úpravy konstrukce a špatné zvukové izolační vlastnosti.
Rodinné domy - technologie